Tag: จิตใจ

art theraphy

ศิลปะเป็นสิ่งที่ช่วยบำบัดจิตใจได้อีกทางหนึ่งศิลปะเป็นสิ่งที่ช่วยบำบัดจิตใจได้อีกทางหนึ่ง

                ในเรื่องของศิลปะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเองก็ควรที่จะต้องยิ่งให้ความสนใจกันอย่างมากมายด้วยจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าในเรื่องของศิลปะนั้นจะช่วยทำให้เรานั้นมีความสุขและได้ทำให้เรานั้นสามารถที่จะฝึกความรู้สึกที่ใจเย็นมากยิ่งขึ้นไปได้อีกด้วย                 และเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องอย่ามองข้ามผ่านไปเลยจะเป็นสิ่งที่ดีและแน่นอนว่าในเรื่องของศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเลือกทำให้เรานั้นมีความสบายใจได้มากยิ่งขึ้นได้ด้วยเพราะว่าในเรื่องของศิลปะนั้นก็จะช่วยทำให้เรานั้นได้ลืมคิดเรื่องที่เครียดๆไปได้เลยเพราะว่าศิลปะนอกจากการฝึกในเรื่องของการลงสีแล้วยังเป็นการเย็บ การประดิษฐ์ การทำกิจกรรมต่างๆให้ยิ่งดูดีมากยิ่งขึ้นก็ได้อีกเช่นกัน                 เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจกันอย่างมากด้วยเพราะการที่เราได้ทำกิจกรรมศิลปะต่างๆนั้นจะช่วยทำให้เรานั้นลืมความเครียดที่มีไปได้อย่างมากด้วย เราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกันอย่างที่สุดด้วยจะยิ่งดีเพราะหากเราได้ให้ความสนใจแล้วนั้นเราก็จะยิ่งมีความสุขอย่างมากเลยเพราะศิลปะจะช่วยทำให้เรายิ่งสบายใจได้มากยิ่งขึ้นด้วย                 และในเรื่องของศิลปะนั้นต้องบอกเลยว่าศิลปะจะช่วยทำให้เราได้รู้จักที่จะหาไอเดียใหม่ๆหรือได้คิดค้นไอเดียใหม่ๆออกมาเพราะการที่เรายุ่งวุ่นวายกับการทำศิลปะนั้นก็เพื่อที่จะให้เกิดผลงานขึ้นมาเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่สุดเพราะหากเรารู้จักที่จะใส่ใจกับศิลปะของเราแล้วนั้นก็จะทำให้ทุกอย่างนั้นออกมาดีและสามารถที่จะนำผลงานมาเก็บไว้หรือสร้างรายได้ได้อีกทางหนึ่งด้วย                 และที่สำคัญศิลปะจะช่วยทำให้ทุกๆคนที่มีความเครียดหรือเจอกับเรื่องที่แย่ๆนั้นสามารถที่จะพักใจหรือสามารถที่จะระบายออกมาในส่วนของการลงสีได้อีกด้วยเพราะอย่างน้อยศิลปะจะช่วยทำให้ปลดปล่อยสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความเครียดต่างๆได้อีกด้วยเช่นกัน                 เราจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามไปเลยในส่วนนี้เพราะหากเรามองข้ามไปแล้วก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีและอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการฝึกศิลปะเพื่อบำบัดจิตใจได้อีกด้วย หากเราเปิดใจและให้ความสนใจกับเรื่องของศิลปะแล้วนั้นก็จะทำให้เราได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาและประโยชน์ที่เราได้จากศิลปะนั้นคือสภาพจิตใจของเราก็จะยิ่งดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั้นเอง เค้าถึงบอกว่าศิลปะจะช่วยบำบัดให้จิตใจดีขึ้นได้นั้นเอง ...

psychological art

ศิลปะช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจได้ไวมากยิ่งขึ้นศิลปะช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจได้ไวมากยิ่งขึ้น

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของศิลปะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญอย่างมากเลยที่เราเองก็ควรจะต้องให้ความสนใจกันให้มากที่สุดด้วยจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าในเรื่องของศิลปะนั้นต้องบอกเลยว่าจะเป็นเรื่องที่ถ้าหากใครได้มาลองสัมผัสดูแล้วอาจจะชอบก็ได้เนื่องจากว่าศิลปะเป็นงานที่เราทำออกมาจากใจและความรู้สึกทำให้เราได้ใช้สมองและได้ใช้จินตนาการที่เรามีอยู่นั้นมาทำให้เกิดประโยชน์อย่างที่สุดด้วย                 และที่สำคัญในเรื่องของศิลปะนั้นหากเราเป็นคนที่กำลังมีความเครียดหรือกำลังมีเรื่องทุกข์ใจนั้นต้องบอกเลยว่าศิลปะจะช่วยฟื้นฟูให้สภาพจิตใจของเรานั้นดียิ่งขึ้นด้วยและที่สำคัญศิลปะก็จะทำให้เราได้ยิ่งแสดงผลงานออกมากันอย่างมากมายเลย                 ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกันอย่างมากที่สุดด้วยจะยิ่งดีและถ้าหากเราทุกข์ใจก็อาจจะหาศิลปะมาทำเพื่อจะได้มีสติและมีสมาธิที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าศิลปะไม่ทำให้เรานั้นต้องเสียหายอะไรแต่ศิลปะกลับช่วยทำให้เราได้เป็นคนที่มีความสุขในชีวิตและจากเรื่องแย่ๆที่เราเครียดๆอยู่นั้นเราอาจจะลืมไปเลยเพราะเรากำลังยุ่งหรือกำลังมีความคิดในเรื่องของการวาดศิลปะอยู่นั้นเอง                 หลากหลายอย่างในตอนนี้เป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสำคัญมากๆด้วยเพราะหากเรารู้จักที่จะให้ความสนใจและให้ความสำคัญแล้วก็จะทำให้เรายิ่งเก่งและมีประสบการณ์ที่ดีๆมากยิ่งขึ้นด้วย ในเรื่องของศิลปะนั้นจะช่วยฝึกให้เราได้เป็นคนที่เก่งมากขึ้นและฝึกให้เราได้ลองคิดและได้ทำอะไรใหม่ๆได้อีกเช่นกัน                 นอกจากนี้ศิลปะไม่ได้แค่เพียงการวาดภาพการที่เราทำกล่องดนตรีหรือประดิษฐ์กล่องดนตรีนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีกับเราเองอย่างมากเลยเพราะว่าในเรื่องของศิลปะนั้นกว้างขวางมากและยิ่งเราประดิษฐ์ของออกมาได้เป็นชิ้นเป็นอันได้มากเท่าไหร่แล้วเราก็จะยิ่งมีความสุขและภูมิใจที่เราทำได้อย่างสำเร็จที่สุดด้วยนั้นเอง                 หากเรารู้จักที่จะให้ความสนใจและใส่ใจกับเรื่องของศิลปะแล้วก็จะทำให้เราได้เป็นคนที่มีฝีมือมากยิ่งขึ้นด้วยและที่สำคัญศิลปะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีที่จะช่วยฟื้นฟูจิตใจให้กับคนที่กำลังเครียดได้อีกด้วย เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องอย่ามองข้ามและให้ความสนใจกันอย่างที่สุดด้วยจะยิ่งดีเพราะหากเราได้ให้ความสนใจแล้วนั้นชีวิตของเราก็จะมีความสุขเพราะศิลปะช่วยสร้างความสุขให้กับเราเองอีกด้วยเช่นกัน ...